Tel. 06-2955-1616, bereikbaar van ma t/m vr 9.30-21.30 uur of email naar: edwin@internalis.nl.

Registraties Internalis

Professionaliteit & kwaliteitsborging met registraties Internalis

Registraties Internalis

  Voor kwaliteitsborging is registraties Internalis aangesloten bij de beroeps-Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) onder de naam van A.E. Hamelink-Westerhof.

Ook het klachtrecht is geregeld via de VIT.

Aangesloten als Registertherapeut bij Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ®). Onder de naam van A.E. Hamelink-Westerhof.
  Door aansluiting bij RBCZ onderhevig aan het onafhankelijke Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
  aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG), de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg.
Hiermee voldoet Internalis aan een belangrijk onderdeel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).
Aangesloten bij de beroepsvereniging Buteyko Therapeuten Nederland (BTN). Belangrijkste speerpunten van de BTN zijn kwaliteitscontrole en bijscholing.
Opgeleid door de Buteyko Academie. De Nederlandse Opleiding tot Buteyko Therapeut. Leraren: Dick Kuiper en Patrick McKeown (opgeleid door Buteyko zelf) uit Ierland.
 Full member of Buteyko Professionals International (BPI). Working together to improve health trough breathing re-education.
Voor hulpverlening of coaching van jongeren aangesloten bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Onder registratienummer 111016192 t.n.v. A.E. Westerhof.

Bij het SKJ is ook het tuchtrecht voor jeugd geregeld.